Month: July 2015

Resume Kepahlawanan Sahabat dan Jeniusnya Strategi Khalid bin Walid

Tercatat dalam tinta emas sejarah islam yang mengagumkan, perjuangan dengan keyakinan tauhid sempurna yang menorehkan kegemilangan cahaya islam yang semakin besinar,sehingga memikat untuk mencatatkan kembali dalam perjalanan hidup anak manusia, yang kami torehkan lagi dalam kisah Amjad Muhammad Nuhamair. dibalik lantunan kumandang adzan 10 jumadil awal 1436 H /01 Maret 2015 M, ahad subuh 04.57 …